Bảng tin có kính lùa
BẢNG KÍNH LÙA GHim 80X120

Bảng gim 1.2x.18M

Giá mới: 800,000 đ

Giá cũ: 1,000,000 đ

Mã sản phẩm: BT80120

Màu sắc: xanh dương

Số lượng: 1

Khuyến mãi: 1 hộp ghim

Mô tả
Bảng tin có cánh cửa kinh lùa có khóa,cắm ghim tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập