Bảng kính từ
BẢNG KÍNH TỪ 80x120

Bảng gim 1.2x.18M

Giá mới: 800,000 đ

Giá cũ: 1,100,000 đ

Mã sản phẩm: BKT80120

Màu sắc: trắng

Số lượng: 1

Khuyến mãi: 2viên lam châm từ

Mô tả
Bảng kính hút được lam châm dùng để dính tài liệu 
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập